Ansatte

Nye medarbeidere

Vi ønsker våre nye faste medarbeidere Endre, Susanna, Raqueeba og Valbona velkommen til oss!

Ny vikar

Endre er ny vikar og arbeider nå for oss gjennom PVS.

Tilbake fra permisjon!

Cecilie og Anna er nå tilbake fra permisjon, velkommen tilbake!

Personalet 2011/2012

Det vil bli små endringer i personalgruppen fra august 2011.

Nye medarbeidere

Velkommen til nye medarbeidere, Lars og Daniel!