Møter

Foreldremøte

Foreldremøte i Brumlebassen mandag 22. august kl. 1800-1930

Familiesamtaler

Familiesamtaletidspunkt er satt opp på infotavlen i barnehagen.

Foreldrerådsmøte/foreldremøte

Onsdag 26.august klokken 1800-2030 vil det bli foreldremøte, og foreldrerådsmøte i Brumlebassen.
Vi presenterer årets temaer og avslutter kvelden med avstemminger i foreldrerådsmøte, vedr. utvidet sommeråpent.

Saksliste kommer pr. mail uke 34

Dugnad

Torsdag 7.mai er det dugnad i barnehagen kl. 1730-2030

Foreldremøte

Torsdag 11. desember klokken 18-19