Monthly Archives: november 2008

Foreldresamtale

Foreldresamtaletidspunkt kan nå bookes på infotavlen i barnhagen!

Juleteater

Brumlebassen reiser på juleteater Snekker Andersen i førjulsstria!

Nyansatte fom november

Sandra Eriksson velkommen til oss!
Sandra blir å finne i barnehagen 4-5 dager pr. uke

Omar Mohammed velkommen til oss!
Vår 5 mann er på plass og blir å finne som ringvikar.