Monthly Archives: august 2009

Årsplanen 2009

Mandag 14.september
Årsplanen 2009 klar til lesing.

Flaggheising!

Onsdag 9.september blir det flaggheising av Grønt flagg, og markering av Brumlebassen som miljøbedrift!

Foreldrekaffe!

Torsdag 3.september fra klokken 15-17 serveres barnas høstsuppe!
Hjertelig velkommen alle foreldre og søsken!

Foreldrerådsmøte/foreldremøte

Onsdag 26.august klokken 1800-2030 vil det bli foreldremøte, og foreldrerådsmøte i Brumlebassen.
Vi presenterer årets temaer og avslutter kvelden med avstemminger i foreldrerådsmøte, vedr. utvidet sommeråpent.

Saksliste kommer pr. mail uke 34

Brumlebassen blir UTEFAGSBARNEHAGE!

Brumlebassen har fra høsten 2009 fått leie 2 vegetasjonstomter av ca. 1000 m2 tilsammen, og vil
fra høsten 2009 etablere og profilere seg som utefagsbarnehage.
Se egen link i kolonne over innhold og visjoner for gruppen.