Monthly Archives: oktober 2009

Svineinfluensaen/influensaen er her!

Nå er svineinfluensaen for alvor her, kombinert med vanlig influensa. Forløpelig har vi kun voksne som er ute med sykdom, men vi vet enda ikke hvordan uken ser ut.
Ved ekstremt sykdomsforfall blant ansatte vil vi vurdere eventuelle tiltak iht. forsvarlighet med antall vikarer.
Det vil i ukene som kommer komme fortløpende informasjon til dere foreldre pr. mail.
Vi ber alle om å følge barnehagens instruks vedrørende inkubasjonstid og testing ved eventuelt tidligere adkomst etter feberperioder.

Halloween!

Fredag 30. oktober feirer vi Halloween i barnehagen!

Ny vikar!

Jonas Wikstrøm er ny vikar hos oss fom uke 43.
Cathrine vil arbeide økt stilling i første omgang frem til jul.
Ny utlyst stilling 100 % vikar barnehageassistent er nå utlyst og intervjuer igang.