Monthly Archives: november 2009

Familiesamtaler

Familiesamtaletidspunkt er satt opp på infotavlen i barnehagen.

Pappatrening

Pappatrening starter uke 48
Nærmere info om tidspunkt og dag kommer!

Nye medarbeider

Nye medarbeidere fom uke 46 er Edvin Eklund, og fom uke 48 Anna Kørdel. Edvin starter 100 % fom uke 47 og Anna 50% fom uke 49 + vikarvakter (fra januar 100%).
Velkommen begge to!