Monthly Archives: mars 2011

Nye vedtekter og nyheter

Nye vedtekter er nå lagt ut. Vi har også oppdatert nyhetene våre.

Ny vikar

Endre er ny vikar og arbeider nå for oss gjennom PVS.

Tilbake fra permisjon!

Cecilie og Anna er nå tilbake fra permisjon, velkommen tilbake!

Personalet 2011/2012

Det vil bli små endringer i personalgruppen fra august 2011.

Barnehageopptaket 2011

Opptaket for barnehageåret 2011/2010 starter 15. mars.