Utefag


Utefag innebærer en bredere og dypere forståelse av naturfag. Utefag er et vidt fag som omfatter alt fra kroppslære, planter/trær, insekter, dyr, fugler og økosystemer, til erfaring med hammer, sag og kniv. Læreområdene vi presenterer for barna, bør nødvendigvis ikke oppsøkes i skog og mark, da både praktiske og teoretiske øvelser vil være relevante.

Brumlebassen har fra september 2009, fått leie sitt eget referanseområde på nabotomten til barnehagen(ca. 850 kvm). Med referanseområde mener vi et fast område med fast leir/bålplass, som vi gitt navnet ”Brumleskogen”(skogen er nå delt inn i ”sørskogen” med lavuu og ”nordskogen” med hytte og jungel. Det er et område vi aktivt bruker bl.a. i lære om forandringer i skogen, gjennom våre fire årstider. I Brumleskogen skal barnas nysgjerrighet og kreativitet i møte med naturen få utfolde seg fritt.

Skoleklubbarna vil besøke referanseområdet to dager pr. uke. Her har skolestarterne fått et overordnet ansvar for å bygge og rydde området klart for bruk. Fra august 2010 har barnehagen fått bygget platting og satt opp en 20 manns tradisjonell lavuu. Lavuu består av sitteplasser, utstyrskasse, bålplass og biotoalett. Gapahuk, selvlagde hytter i forskjelligvarianter og hinderløype vil være noen av attraksjonene som skal på plass.

Comments are closed.