Om oss

Brumlebassen Barnehage er en privat barnehage som i september 2005 startet opp en, en avdelingsbarnehage med 28 plasser fra 1-5 år.

Barnehagen utvidet pr. mars 2014 og har i dag 50 barn fra 0-6 år.

Da barnehagen har barn og personal med sterk astma/allergier, stilles spesielle krav i barnehagens vedtekter om foreldre og personalets forhold til røyking, samt matvarer/husholdning i barnehagen. Dette for å sikre og trygge utsatte barn med høy risiko for anfall m.m.

Barnehagen har pr. i dag 6 pedagoger/førskolelærere, 1 sosionom og 9 pedagogiske medarbeidere med relevant erfaring og utdannelse. Barnehagen har 13 årsverk,

Barnehagens årsplan og satsningsområder vil fokusere på barnets utvikling gjennom lek og læring, i forskjellige læringsarenaer med andre barn i en lystbetont hverdag.

– ET TRYGT STED Å VÆRE!

– ET TRYGT STED Å LÆRE!

Comments are closed.