Basiskompetanse og temaene våre

Hva er det viktigste en kan lære et barn?
Hva vil fremtidssamfunnet kreve av dagens barn?

Fremtiden og utviklingen er svært vanskelig å spå, men noen formeninger bør vi i barnehagen ha.

Brumlebassen barnehage og Rammeplanen mener at barnas sosiale handlingsdyktighet og kommunikasjonsevne vil være svært viktige ferdigheter å ta med seg på veien mot det voksne liv.
Rammeplanen for barnehagen kaller dette for basiskompetanse.

Vi mener barna bør utvikle sosial handlingsdyktighet og, språk og kommunikasjonsevne i vid forstand. Med sosial handlingsdyktighet tenker vi på barnas evne til å forstå andres perspektiv og roller, kunne ta egne avgjørelser og handle sammen med andre, vurdere problemer og løse oppgaver.

VI VIL BARNET SKAL:
• Kunne ta og opprettholde kontakt med andre.
• Utvikle positivt selvbilde og positiv holdning til egen læreevne.
• Utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet.
• Kunne ta andres rolle se en sak fra flere synsvinkler.
• Kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre.
• Lære seg og selv å bidra til å utforme positive normer for samhandling.
• Utvikle et godt muntlig språk.
• Kunne kommunisere effektivt på ulike plan.

VI ØNSKER Å NÅ MÅLENE VED Å ARBEIDE MÅLRETTET INNENFOR OMRÅDENE:
• Samspill, omsorg og sosial læring ” Steg for Steg”
• Språk og kommunikasjon, ”Snakkepakka”
• Lek, ved å tilrettelegge lekeområder for forskjellig stimulering av lekefaser.

Du kan lese mer om dette i vår Årsplan her.

Comments are closed.